Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 122 Sương Nguyệt Anh - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ:

Giờ hành chính: 

 

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 063.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 122 tác giả, 1 tỉnh/thành và 786 tác phẩm