HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Bùi Minh Sơn,EVAPA/G, UVHĐNT  - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Hoàng Quốc Tuấn, EVAPA/G  - Thành viên

3. NSNA Ngô Quang Phúc, EVAPA/G  - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Văn Khánh, A.VAPA  - Thành viên

5. NSNA Huỳnh Trí Dũng, AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 105 tác giả, 1 tỉnh/thành và 661 tác phẩm