Kết quả chấm ảnh 2018

+ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM -> Xem tại đây

+ Kết quả vòng 1 -> Xem tại đây

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 26 tác giả, 1 tỉnh/thành và 78 tác phẩm