Thông báo nhận ảnh giấy để triển lãm và xét giải thưởng

Kính gửi các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm

Để phục vụ cho công tác chấm ảnh giải thưởng và triển lãm, các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm vui lòng in ấn (phóng rọi) mỗi tác phẩm được chọn một (01) ảnh khổ 30cm x 45cm và gửi về cho Hội Nhiếp Ảnh Tp.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Hạn cuối: 29/09/2017

Ngày 7/10/2017, trân trọng kính mời toàn thể anh/chị/em quan tâm đến tham dự buổi chấm ảnh giải thưởng công khai tại hội NA TP.Hồ Chí Minh

Cảm ơn

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 122 tác giả, 1 tỉnh/thành và 786 tác phẩm