Thông báo nộp ảnh triển lãm

Kính gửi các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm
Nhằm phục vụ cho công tác chấm ảnh giải thưởng và treo triển lãm, tác giả có tác phẩm triển lãm vui lòng phóng ảnh cỡ 30 cm x 40 cm đến 30 cm x 45 cm, ảnh vuông cỡ 30 cm x 30 cm, ảnh Panorama có chiều dài 45 cm. Sau ảnh ghi rõ họ tên tác giả, tác phẩm, thời gian chụp, địa chỉ và điện thoại liên lạc để phục vụ cho việc chấm giải và triển lãm. 
- Hạn chót nhận ảnh để triển lãm: Ngày 13/07/2018
- Địa chỉ: Hội Nhiếp Ảnh Tp.Hồ Chí Minh, 122 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Liên hệ: Thảo - Điện thoại: 02838323326

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 139 tác giả, 1 tỉnh/thành và 881 tác phẩm