DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Thi Thơ

TP.HCM

8

74

Ngô Thị Thu Ba

TP.HCM

7

75

Đỗ Thái Sơn

TP.HCM

8

76

Đinh Thị Kim Lan

TP.HCM

2

77

Lê Anh Tuấn

TP.HCM

5

78

Bùi Thanh Luân

TP.HCM

8

79

Đinh Nguyên Đa Thiện

TP.HCM

6

80

Nguyễn Thị Hồng Lân

TP.HCM

8

81

Nguyễn Viết Trọng Thành

TP.HCM

8

82

Thích Nữ Huệ Vân

TP.HCM

8

83

Trần Thế Phong

TP.HCM

8

84

Huỳnh Phạm Anh Dũng

TP.HCM

8

85

Trần Đắc Hưng

TP.HCM

0

86

Trần Đắc Hưng

TP.HCM

6

87

Trần Anh Tuấn

TP.HCM

8

88

Vũ Đức Lợi

TP.HCM

8

89

Vũ Hoàng Khánh Ngân

TP.HCM

8

90

Dzũng Nguyễn

TP.HCM

8

91

Bach Thi To Anh

TP.HCM

3

92

Nguyễn Ngọc Luân

TP.HCM

5

93

Phan Minh Minh Tâm

TP.HCM

0

94

Cao Hải Minh

TP.HCM

8

95

Phạm Ngọc Long Thiên

TP.HCM

0

96

Tống Trần Sơn

TP.HCM

8

97

Đào Vũ Đình Hoàng

TP.HCM

1

98

Nguyễn Tấn Tuấn

TP.HCM

8

99

Tô Chí Hùng

TP.HCM

8

100

Trần Ngọc Dũng

TP.HCM

8

101

Bùi Quan Dự

TP.HCM

0

102

Nguyễn Văn Phụng

TP.HCM

8

103

Nguyễn Thanh Hợp

TP.HCM

8

104

Phạm Quang Thành

TP.HCM

8

105

Lý Minh Bá

TP.HCM

4