THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/05/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 978 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 153 tác giả

Địa phương: 1 tỉnh/thành

» Thông báo nộp ảnh giấy

Kính gửi các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và chấm chọn giải thưởng

Để phục vụ cho vòng chấm giải thưởng trong Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực Tp.HCM 2020, BTC liên hoan đề nghị tác giả in (phóng rọi) ảnh  từ 30cm x 40cm đến 30 cm x 45 cm, ảnh vuông cỡ 30cm x 30cm, ảnh Panorama có chiều dài 45cm. Sau ảnh ghi rõ họ tên tác giả, tác phẩm, địa chỉ và điện thoại liên lạc để phục vụ cho việc chấm giải và trưng bày triển lãm.

Địa điểm nhận: 122 Sương Nguyệt Anh, Q1, Tp.HCM.

Thời hạn cuối: 23/6/2020.

Vòng chấm giải thưởng sẽ được chấm công khai trực tiếp tại Hội Nhiếp Ảnh T.PHCM

Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Anh, Q1, Tp.HCM.
 
Thời gian: 8h30 ngày 27/6/2020.
 
Trong thời gian chưa chấm vòng giải, đề nghị các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm vui lòng không đăng tải ảnh được chọn của mình hoặc của người khác lên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác.