KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

31/05/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 998

Tác giả: 172 - Tỉnh/thành: 1

» GIÁM KHẢO

1. NSNA Lê Nguyễn, E.VAPA/G, PCT Hội NSNA Việt Nam - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Bùi Minh Sơn, E.VAPA/G - Thành viên
3. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, UV HĐNT - Thành viên
4. NSNA Võ Duy Bằng, E.VAPA/G, UV BCH - Thành viên
5. NSNA Huỳnh Trí Dũng, A.VAPA - Thành viên