DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Ngyễn Ngọc Hải

Tp. Hồ Chí Minh

0

2

Thạch Minh Lễ.

Tp. Hồ Chí Minh

0

3

Lê Mạnh Linh

Tp. Hồ Chí Minh

8

4

Nguyễn Mạnh Cường

Tp. Hồ Chí Minh

8

5

Cao Hải Minh

Tp. Hồ Chí Minh

8

6

Nguyễn Lê Tiến

Tp. Hồ Chí Minh

8

7

Cao Thanh Hải

Tp. Hồ Chí Minh

8

8

Truong Quoc Trung

Tp. Hồ Chí Minh

8

9

Hồ Ngọc Tài

Tp. Hồ Chí Minh

1

10

Kiều Anh Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

8

11

Nguyễn Xuân Quyền

Tp. Hồ Chí Minh

5

12

Nguyễn Đặng Việt Cường

Tp. Hồ Chí Minh

8

13

Vu Tran Giang

Tp. Hồ Chí Minh

0

14

Nguyễn Thế Huy

Tp. Hồ Chí Minh

8

15

Phạm Mạnh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

16

Bùi Văn Nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh

8

17

Bùi Trọng Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

2

18

Lê Thị Phong Linh

Tp. Hồ Chí Minh

2

19

Nguyễn Trân Nhân Kiệt

Tp. Hồ Chí Minh

1

20

Lê Hoài Ân

Tp. Hồ Chí Minh

0

21

Nguyễn Văn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

22

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Tp. Hồ Chí Minh

8

23

Nguyễn An Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

5

24

Nguyễn Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh

8

25

Hồ Đăng Hòa

Tp. Hồ Chí Minh

1

26

Nguyễn Văn Hợp

Tp. Hồ Chí Minh

8

27

Lê Hữu Nghị

Tp. Hồ Chí Minh

5

28

Võ Thành Minh

Tp. Hồ Chí Minh

8

29

Trần Thiên Vũ

Tp. Hồ Chí Minh

6

30

Nguyễn Thị Xuân Mai

Tp. Hồ Chí Minh

8

31

Bùi Quốc Sỹ

Tp. Hồ Chí Minh

8

32

Võ Văn Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh

8

33

Đặng Hoài Anh

Tp. Hồ Chí Minh

6

34

Trần Chí Cường

Tp. Hồ Chí Minh

7

35

Vũ Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh

8

36

Nguyễn Lê Vương

Tp. Hồ Chí Minh

1

37

Lê Huy Anh

Tp. Hồ Chí Minh

8

38

Nguyễn Minh Tú

Tp. Hồ Chí Minh

8

39

Bùi Văn Hải

Tp. Hồ Chí Minh

8

40

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tp. Hồ Chí Minh

8

41

Nguyễn Viết Bình

Tp. Hồ Chí Minh

8

42

Nguyễn Văn Phụng

Tp. Hồ Chí Minh

8

43

Nguyễn Nhựt Huy

Tp. Hồ Chí Minh

8

44

Nguyễn Minh Trí

Tp. Hồ Chí Minh

8

45

Trần Văn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

2

46

Hoàng Nguyễn Phong Hào

Tp. Hồ Chí Minh

8

47

Nguyễn Hồng Phong

Tp. Hồ Chí Minh

8

48

Đào Vũ Đình Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh

1

49

Nguyễn Lương Hiệu (tên Thật Nguyễn Văn Liệu)

Tp. Hồ Chí Minh

8

50

Huỳnh Mỹ Thuận

Tp. Hồ Chí Minh

8