DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

LỆ PHÍ

1

Tống Trần Sơn

Tp. Hồ Chí Minh

8

2

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Tp. Hồ Chí Minh

8

3

Thạch Minh Lễ.

Tp. Hồ Chí Minh

8

4

Nguyễn Văn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

5

Cao Hải Minh

Tp. Hồ Chí Minh

8

6

Phạm Quang Thành

Tp. Hồ Chí Minh

0

7

Kiều Anh Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

8

8

Truong Quoc Trung

Tp. Hồ Chí Minh

8

9

Cao Thanh Hải

Tp. Hồ Chí Minh

8

10

Nguyễn Quang Minh

Tp. Hồ Chí Minh

8

11

Nguyễn Mạnh Cường

Tp. Hồ Chí Minh

8

12

Trần Thị Thanh Hằng

Tp. Hồ Chí Minh

8

13

Nguyễn Hồng Phong

Tp. Hồ Chí Minh

2

14

Lê Hữu Nghị

Tp. Hồ Chí Minh

8

15

Nguyễn Tấn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

16

Trần Thị Minh Hà Kim Chi

Tp. Hồ Chí Minh

8

17

Trần Lê Huy

Tp. Hồ Chí Minh

8

18

Lê Đình Tấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

19

Đào Duy Tân

Tp. Hồ Chí Minh

8

20

Nguyễn Văn Hơp

Tp. Hồ Chí Minh

8

21

Tô Chí Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

1

22

Đặng Mi Rô

Tp. Hồ Chí Minh

8

23

Cao Thị Ngọc Hương

Tp. Hồ Chí Minh

8

24

Nguyễn Hồng Phong

Tp. Hồ Chí Minh

0

25

Hoàng Nguyên Phong

Tp. Hồ Chí Minh

8

26

Trần Thị Tuyết Mai

Tp. Hồ Chí Minh

0

27

Võ Văn Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh

8

28

Dzungnguyen1954@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh

8

29

Lục Thị Vân Thuý

Tp. Hồ Chí Minh

8

30

Nuyễn Văn Sẳng

Tp. Hồ Chí Minh

8

31

Nguyễn Phước Toàn

Tp. Hồ Chí Minh

8

32

Nguyễn Viết Bình

Tp. Hồ Chí Minh

0

33

Lê Anh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

34

Phạm Thị Quỳnh Nga

Tp. Hồ Chí Minh

8

35

Nguyễn Viết Bình

Tp. Hồ Chí Minh

8

36

Huỳnh Bửu Tinh

Tp. Hồ Chí Minh

8

37

Huỳnh Văn Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

8

38

Lehoangminh

Tp. Hồ Chí Minh

8

39

Nguyễn Hải Triều

Tp. Hồ Chí Minh

8

40

Phan Minh Minh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

8

41

Nguyễn Thị Đào

Tp. Hồ Chí Minh

8

42

Bùi Quốc Sỹ

Tp. Hồ Chí Minh

8

43

Trần Thành Tiến

Tp. Hồ Chí Minh

8

44

Phạm Hiệp

Tp. Hồ Chí Minh

8

45

Lê Hoàng Mến

Tp. Hồ Chí Minh

8

46

Lê Kỳ Quang

Tp. Hồ Chí Minh

0

47

Lưu Thiện Toàn

Tp. Hồ Chí Minh

8

48

Trần Quốc Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

7

49

Ngô Huỳnh An Khương

Tp. Hồ Chí Minh

8

50

Đinh Khánh Nam

Tp. Hồ Chí Minh

8