DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

LỆ PHÍ

1

Tống Trần Sơn

Tp. Hồ Chí Minh

7

2

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Tp. Hồ Chí Minh

8

3

Thạch Minh Lễ.

Tp. Hồ Chí Minh

0

4

Nguyễn Văn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

8

5

Cao Hải Minh

Tp. Hồ Chí Minh

0

6

Phạm Quang Thành

Tp. Hồ Chí Minh

0

7

Kiều Anh Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

8

8

Truong Quoc Trung

Tp. Hồ Chí Minh

8

9

Cao Thanh Hải

Tp. Hồ Chí Minh

0

10

Nguyễn Quang Minh

Tp. Hồ Chí Minh

6

11

Nguyễn Mạnh Cường

Tp. Hồ Chí Minh

8

12

Trần Thị Thanh Hằng

Tp. Hồ Chí Minh

0

13

Nguyễn Hồng Phong

Tp. Hồ Chí Minh

2

14

Lê Hữu Nghị

Tp. Hồ Chí Minh

3

15

Nguyễn Tấn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

0

16

Trần Thị Minh Hà Kim Chi

Tp. Hồ Chí Minh

0

17

Trần Lê Huy

Tp. Hồ Chí Minh

8

18

Lê Đình Tấn

Tp. Hồ Chí Minh

0

19

Đào Duy Tân

Tp. Hồ Chí Minh

0

20

Nguyễn Văn Hơp

Tp. Hồ Chí Minh

8

21

Tô Chí Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

1

22

Đặng Mi Rô

Tp. Hồ Chí Minh

8

23

Cao Thị Ngọc Hương

Tp. Hồ Chí Minh

8

24

Nguyễn Hồng Phong

Tp. Hồ Chí Minh

0

25

Hoàng Nguyên Phong

Tp. Hồ Chí Minh

0

26

Trần Thị Tuyết Mai

Tp. Hồ Chí Minh

0

27

Võ Văn Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh

8

28

Dzungnguyen1954@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh

4

29

Lục Thị Vân Thuý

Tp. Hồ Chí Minh

8