DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Kiều Anh Dũng

Tp.Hồ Chí Minh

8

2

Lê Huy Anh

Tp.Hồ Chí Minh

8

3

Phạm Kháng Trường

Tp.Hồ Chí Minh

6

4

Nguyễn Minh Trí

Tp.Hồ Chí Minh

8

5

Nguyễn Văn Hơp

Tp.Hồ Chí Minh

3

6

Trần Ngọc Dũng

Tp.Hồ Chí Minh

4

7

Trần Hiền Nhân

Tp.Hồ Chí Minh

0

8

Nguyễn Mạnh Cường

Tp.Hồ Chí Minh

8

9

Nguyễn Tấn Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh

8

10

Lục Thị Vân Thuý

Tp.Hồ Chí Minh

8

11

Nguyễn Văn Hơp

Tp.Hồ Chí Minh

8

12

Cao Hải Minh

Tp.Hồ Chí Minh

5

13

Nguyễn Minh Tú

Tp.Hồ Chí Minh

8

14

Võ Văn Hoàng

Tp.Hồ Chí Minh

8

15

Đào Duy Tân

Tp.Hồ Chí Minh

7

16

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Tp.Hồ Chí Minh

8

17

Nguyễn Quang Minh

Tp.Hồ Chí Minh

8

18

Nguyễn Thị Đào

Tp.Hồ Chí Minh

6

19

Nguyễn Văn Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh

8

20

Nguyễn Văn Sẵng

Tp.Hồ Chí Minh

8

21

Nguyễn Nam Phương

Tp.Hồ Chí Minh

8

22

Hoàng Bích Nhung

Tp.Hồ Chí Minh

8

23

Cao Thanh Hải

Tp.Hồ Chí Minh

8

24

Nguyễn Lê Tiến

Tp.Hồ Chí Minh

2

25

Nguyễn Hải Triều

Tp.Hồ Chí Minh

2

26

Trương Quốc Trung

Tp.Hồ Chí Minh

8

27

Cao Thị Thanh Hà

Tp.Hồ Chí Minh

8

28

Nguyễn Thị Như Thảo Trang

Tp.Hồ Chí Minh

8

29

Trần Lê Huy

Tp.Hồ Chí Minh

8

30

Hoàng Minh Hải

Tp.Hồ Chí Minh

7

31

Ngô Tiến Thịnh

Tp.Hồ Chí Minh

8

32

Lê Thanh Sơn

Tp.Hồ Chí Minh

1

33

Nguyễn Công Thử

Tp.Hồ Chí Minh

8

34

Nguyen Phuoc Toan

Tp.Hồ Chí Minh

8

35

Trần Văn Mỹ

Tp.Hồ Chí Minh

6

36

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tp.Hồ Chí Minh

8

37

Đặng Nguyễn Anh Khôi

Tp.Hồ Chí Minh

5

38

Nguyễn Sinh Minh Trung

Tp.Hồ Chí Minh

8

39

Huỳnh Bửu Tinh

Tp.Hồ Chí Minh

8

40

Tôn Thất Quốc Thiện

Tp.Hồ Chí Minh

4

41

Nguyễn Tuấn Anh

Tp.Hồ Chí Minh

8

42

250452110

Tp.Hồ Chí Minh

1

43

Đặng Văn Trị

Tp.Hồ Chí Minh

8

44

Nguyễn Tấn Ghi

Tp.Hồ Chí Minh

0

45

Le Nguyen Huy

Tp.Hồ Chí Minh

8

46

Nguyễn Ngọc Hải

Tp.Hồ Chí Minh

8

47

Đoàn Thị Ngọc Huyền

Tp.Hồ Chí Minh

8

48

Trần Anh Khoa

Tp.Hồ Chí Minh

3

49

Nguyễn Xuân Thắng

Tp.Hồ Chí Minh

3

50

Đào Trần Thái

Tp.Hồ Chí Minh

8