THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/05/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 978 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 153 tác giả

Địa phương: 1 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Tp.HCM

0

2

Cao Hải Minh

Tp.HCM

8

3

Đinh Bá Phú .

Tp.HCM

8

4

Giao

Tp.HCM

0

5

Nguyễn Thị Vân

Tp.HCM

8

6

Mai

Tp.HCM

0

7

Võ Đình Đảm

Tp.HCM

8

8

Lục Thị Vân Thúy

Tp.HCM

8

9

Nguyễn Tấn Tuấn

Tp.HCM

8

10

Chiêm Trấn Vinh

Tp.HCM

8

11

Nguyễn Ngọc Hải

Tp.HCM

8

12

Nguyễn Xuân Thắng

Tp.HCM

8

13

Nguyễn Thị Như Thảo Trang

Tp.HCM

8

14

Kiều Anh Dũng

Tp.HCM

8

15

Phạm Kháng Trường

Tp.HCM

8

16

Hoàng Ngân Hạnh

Tp.HCM

0

17

Nguyễn Huy Sơn

Tp.HCM

8

18

Thích Nữ Huệ Vân

Tp.HCM

8

19

Lê Anh Tuấn

Tp.HCM

8

20

Nguyen Thi Kim Hoa

Tp.HCM

8

21

Ngô Ngọc Thu Nhan

Tp.HCM

8

22

Nguyễn Lê Tiến

Tp.HCM

8

23

Đoàn Thị Ngọc Huyền

Tp.HCM

8

24

Bùi Quốc Sỹ

Tp.HCM

8

25

Nguyễn Minh Tân

Tp.HCM

8

26

Phạm Quang Thành

Tp.HCM

8

27

Nguyễn Văn Tuấn

Tp.HCM

8

28

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Tp.HCM

8

29

Trần Thị Thanh Liên

Tp.HCM

8

30

Lại Thị Ngọc Hiếu

Tp.HCM

0

31

Trần Quang Tường

Tp.HCM

3

32

Nguyễn Thanh Tùng

Tp.HCM

7

33

Hoàng Ngọc Hải

Tp.HCM

2

34

Nguyễn Viết Bình

Tp.HCM

8

35

Nguyễn Văn Dũng

Tp.HCM

8

36

Bùi Quang Vũ

Tp.HCM

7

37

Bùi Thanh Luân

Tp.HCM

8

38

Nguyễn Văn Phụng

Tp.HCM

8

39

Huỳnh Mỹ Thuận

Tp.HCM

8

40

Trần Khánh Dư

Tp.HCM

3

41

Nguyễn Hồng Nga

Tp.HCM

8

42

Nguyễn Sinh Thành

Tp.HCM

8

43

Nguyễn Duy Lợi

Tp.HCM

3

44

Nguyễn Mạnh Cường

Tp.HCM

8

45

Nguyễn Xuân Quyền

Tp.HCM

5

46

Nguyễn Ngọc Bảo

Tp.HCM

8

47

Trần Thị Minh Hà

Tp.HCM

8

48

Thạch Minh Lễ.

Tp.HCM

8

49

Nguyễn Nam Phương

Tp.HCM

8

50

Nguyễn Thị Đào

Tp.HCM

0