HẾT HẠN NHẬN ẢNH: 09/06/2022

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 806 - Tác giả: 133 - Tỉnh/thành: 1

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH

- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.
- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên hiệp các Hội VHNT TP Hồ Chí Mnh.
- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh Tp. Hồ Chí Minh tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII năm 2022”

ĐỀ TÀI:

“Thành phố Hồ Chí Minh Hội nhập – Phát triển – Văn minh – Nghĩa tình”

Giới thiệu Tp.Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; nêu bật những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; những công trình trọng điểm mang dấu ấn của thời kỳ đổi mới.

Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong khu vực TP.Hồ Chí Minh. Không chấp nhận các tác giả đã tham dự liên hoan tại các khu vực khác.

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo mỗi HC:5.000.000 đồng

+ 02 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi HC:2.500.000 đồng

+ 03 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi HC:1.500.000 đồng

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:1.000.000 đồng

Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được dự xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể của cuộc thi tại trang THỂ LỆ