BAN GIÁM KHẢO

Cập nhật thông tin sau...

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội Nhiếp Ảnh Tp.HCM
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 063.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 40 tác giả, 1 tỉnh/thành và 118 tác phẩm

BAN GIÁM KHẢO

Cập nhật thông tin sau...

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội Nhiếp Ảnh Tp.HCM
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 063.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ