LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII năm 2023

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên hiệp các Hội VHNT TP Hồ Chí Minh.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII năm 2023

I. ĐỀ TÀI:

“Thành phố Hồ Chí Minh,  Hội nhập và Phát triển - Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

Các tác phẩm thể hiện TP Hồ Chí Minh đi đầu công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng,... Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại”.

Khuyến khích các tác phẩm ảnh mang hơi thở cuộc sống hiện thực Thành phố Hồ Chí Minh trên đường phát triển; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng hình ảnh các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả (chế biến lương thực thực phẩm, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, công nghiệp nặng, công nghệ cao,…)

II. THỂ LỆ:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong khu vực TP Hồ Chí Minh. Không chấp nhận các tác giả đã tham dự liên hoan tại các khu vực khác.

2. Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên website của Ban tổ chức www.lienhoananhkhuvuc.vn  (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website).

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực TP Hồ Chí Minh.

- Ảnh dự Liên hoan là ảnh màu hoặc đen trắng.

- Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 08 tác phẩm tham dự Liên hoan. Chỉ được lấy 1 tên, 1 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong, sau Liên hoan.

- Tác giả vi phạm quy chế của Liên hoan khi bị phát hiện:

+ Nếu là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham gia dự liên hoan, không được xét tước hiệu, giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc và hỗ trợ sáng tác trong năm 2023 thông báo rộng rãi trên website của Hội;

+ Nếu chưa là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham gia dự liên hoan, không xét kết nạp hội viên nếu đủ điều kiện kết nạp năm 2023.

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong nước, khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan).

5. Hội đồng Giám khảo sẽ thực hiện chấm ảnh online đến vòng triển lãm. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả chọn triển lãm trên website của Liên hoan khu vực và thông báo danh sách tác giả, tác phẩm được chọn tới các tác giả. Các tác giả phóng ảnh theo yêu cầu và nộp về Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh. Có thể các tác giả sẽ được yêu cầu gửi file gốc (file ảnh chưa chỉnh sửa bởi bất cứ phần mềm nào) tới Ban tổ chức theo hướng dẫn tại website của liên hoan hoặc tại email thông báo kết quả (tác giả được yêu cầu nếu không nộp file gốc hoặc nộp file đã qua chỉnh sửa thì coi như không hợp lệ và tác phẩm đương nhiên bị loại).

6. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự liên hoan, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được.

7. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự Liên hoan với mục đích quảng bá truyền thông cho liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

8. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không gửi ảnh dự liên hoan.

III. TỔ CHỨC

Tên triển lãm: “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII năm 2023”

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam điều hành công tác chấm ảnh online. Trao các giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích, kèm theo tiền mặt 19.500.000đ (Mười chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), Bằng chứng nhận triển lãm, cử Hội đồng Giám khảo, tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành, tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm.

- Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh thành lập Ban tổ chức (cử Trưởng, Phó ban và các thành viên) chủ trì các công việc như: chấm giải, địa điểm tổ chức Liên hoan, trưng bày và khai mạc triển lãm, chi trả tiền nhuận ảnh, cân đối hỗ trợ các khoản chi cho việc tổ chức liên hoan.

IV.  HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cử và ra quyết định thành lập.

V. THỜI GIAN:

1. Nhận ảnh trên website: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2023

- Gửi trực tiếp tại website: www.lienhoananhkhuvuc.vn

* Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự liên hoan của các tác giả, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của liên hoan.

2. Lịch chọn ảnh triển lãm chấm giải: Từ ngày 13/6/2023 đến 17/6/2023

- Phương thức chấm chọn: Các Giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng đến vòng triển lãm.

- Công bố ảnh được triển lãm: Ngày 19/6/2023

Sau khi chọn ảnh trưng bày triển lãm, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả phóng ảnh (cỡ 30x45cm, ảnh vuông cỡ 30x30cm, ảnh panorama có cạnh dài nhất 45cm), sau ảnh ghi rõ họ tên tác giả, tác phẩm, thời gian chụp, địa chỉ và điện thoại liên lạc để phục vụ cho việc chấm giải và triển lãm.

  • Hạn chót nhận ảnh để triển lãm: Ngày 27/6/2023.
  • Địa chỉ nhận ảnh: Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh - 122 Sương Nguyệt Anh, Q.1
  • Chấm giải công khai: Ngày 01/7/2023 tại Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh
  • Trao giải và khai mạc triển lãm: Ngày 20/7/2023 tại Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh.

VI.  GIẢI THƯỞNG:  

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo:                         5.000.000 đồng

+ 02 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi huy chương:           2.500.000 đồng

+ 03 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi huy chương:        1.500.000 đồng

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:                           1.000.000 đồng

Các tác phẩm trưng bày triển lãm được trả nhuận ảnh 300.000 đồng/ ảnh

* Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.