DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Tống Trần Sơn

TP.HCM

8

2

Phan Minh Minh Tâm

TP.HCM

5

3

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP.HCM

8

4

Giang Sơn Đông

TP.HCM

8

5

Nguyễn Ngọc Sơn

TP.HCM

0

6

Nguyễn Văn Hải

TP.HCM

0

7

Nguyễn Anh Tuấn

TP.HCM

0

8

Nguyễn Thanh Hải

TP.HCM

3

9

Nguyễn Thị Hồng Lân

TP.HCM

8

10

Trần Hương Trà

TP.HCM

3

11

Nguyễn Xuân Thắng

TP.HCM

6

12

Cao Hải Minh

TP.HCM

8

13

Nguyễn Tấn Tuấn

TP.HCM

8

14

Đỗ Trọng Danh

TP.HCM

8

15

Nguyễn Văn Tuấn

TP.HCM

8

16

Trần Vũ Quang Duy

TP.HCM

6

17

Phạm Văn Điền

TP.HCM

0

18

Nguyễn Thế Dương

TP.HCM

3

19

Khau Minh Trung

TP.HCM

0

20

Lê Thịnh

TP.HCM

8

21

Pham Trung Kien

TP.HCM

0

22

Kiều Anh Dũng

TP.HCM

8

23

Nguyễn Văn Hợp

TP.HCM

8

24

Dương Văn Mãi

TP.HCM

0

25

Nguyễn Hữu Đính

TP.HCM

0

26

Lê Công Lý

TP.HCM

4

27

Huỳnh Thu

TP.HCM

8

28

Đào Vũ Đình Hoàng

TP.HCM

8

29

Pham Huy Trung

TP.HCM

8

30

Hồ Lê Hoàng Vũ

TP.HCM

8

31

Trần Quốc Cường

TP.HCM

8

32

Trần Kế Oai

TP.HCM

8

33

Kha Thành Trí Đạt

TP.HCM

8

34

Phạm Thành Nam

TP.HCM

0

35

Võ Đình Đảm

TP.HCM

8

36

Nguyễn Viết Bình

TP.HCM

8