DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Tống Trần Sơn

TP.HCM

1

2

Phan Minh Minh Tâm

TP.HCM

0

3

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP.HCM

0

4

Giang Sơn Đông

TP.HCM

8

5

Nguyễn Ngọc Sơn

TP.HCM

0

6

Nguyễn Văn Hải

TP.HCM

0

7

Nguyễn Anh Tuấn

TP.HCM

0

8

Nguyễn Thanh Hải

TP.HCM

3

9

Nguyễn Thị Hồng Lân

TP.HCM

0

10

Trần Hương Trà

TP.HCM

3

11

Nguyễn Xuân Thắng

TP.HCM

0

12

Cao Hải Minh

TP.HCM

0

13

Nguyễn Tấn Tuấn

TP.HCM

8

14

Đỗ Trọng Danh

TP.HCM

0

15

Nguyễn Văn Tuấn

TP.HCM

5

16

Trần Vũ Quang Duy

TP.HCM

6

17

Phạm Văn Điền

TP.HCM

0

18

Nguyễn Thế Dương

TP.HCM

1

19

Khau Minh Trung

TP.HCM

0

20

Lê Thịnh

TP.HCM

8

21

Pham Trung Kien

TP.HCM

0