DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Thạch Minh Lễ

TP.HCM

8

2

Lại Hưng Hoài

TP.HCM

8

3

Nguyễn Xuân Thảo

TP.HCM

0

4

Ngo Thi Bich Van

TP.HCM

8

5

Kiều Anh Dũng

TP.HCM

8

6

Giang Sơn Đông

TP.HCM

8

7

Nguyễn Văn Hợp

TP.HCM

8

8

Pham Duc Minh

TP.HCM

3

9

Ngô Xuân Hải

TP.HCM

5

10

Hà Văn Đông

TP.HCM

6

11

Nguyễn Viết Bình

TP.HCM

8

12

Nguyễn Đình Ri

TP.HCM

8

13

Bùi Quang Vũ

TP.HCM

5

14

Trần Duy Quang

TP.HCM

0

15

Nguyễn Ngọc Hải

TP.HCM

8

16

Đoàn Thị Ngọc Huyền

TP.HCM

8

17

Bùi Hồng Phúc.

TP.HCM

8

18

Kiều Đức Chung

TP.HCM

0

19

Phan Minh Huân

TP.HCM

8

20

Lưu Sử Đoan

TP.HCM

8

21

Nguyễn Quốc Dũng

TP.HCM

6

22

Nguyễn Thanh Tùng

TP.HCM

6

23

Phạm Thị Kim Oanh

TP.HCM

8

24

Thái Viết Hoàn

TP.HCM

0

25

Nguyễn Mạnh Cường

TP.HCM

8

26

Nguyễn Trang Kim Cương

TP.HCM

8

27

Nguyễn Văn Tuấn

TP.HCM

8

28

Nguyễn Thị Thuý Hằng

TP.HCM

8

29

Hoàng Bích Nhung

TP.HCM

8

30

Tran Minh Hoang

TP.HCM

7

31

Nguyễn Trọng Nam

TP.HCM

2

32

Do Huu Tien

TP.HCM

8

33

Nguyễn Thanh Tùng

TP.HCM

8

34

Nguyễn Nam Phương

TP.HCM

1

35

Ngô Tiến Thịnh

TP.HCM

8

36

Dương Cầm

TP.HCM

8