DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Tiến Quảng

TP.HCM

8

2

Nguyễn Viết Bình

TP.HCM

8

3

Lê Trịnh Kiểm

TP.HCM

8

4

Trần Quốc Cường

TP.HCM

7

5

Nguyễn Nam Phương

TP.HCM

7

6

Nguyễn Tấn Tuấn

TP.HCM

8

7

Phạm Đức Minh

TP.HCM

8

8

Nguyễn Văn Phụng

TP.HCM

8

9

Nguyễn Xuân Thắng

TP.HCM

5

10

Pho Ba Cuong

TP.HCM

8

11

Nguyễn Mạnh Cường

TP.HCM

8

12

Nguyễn Lương Hiệu

TP.HCM

7

13

Pho Ba Quoc Huy

TP.HCM

0

14

Phan Minh Minh Tâm

TP.HCM

8

15

Ngô Tất Thắng

TP.HCM

1

16

Lưu Sử Đoan

TP.HCM

8

17

Do Huu Tien

TP.HCM

8

18

Trương Ngọc Bảo

TP.HCM

8

19

Phan Hữu Thông

TP.HCM

0

20

Kiều Anh Dũng

TP.HCM

8

21

Võ Đình Đảm

TP.HCM

8

22

Nguyen Thi Nhu Thao Trang

TP.HCM

8

23

Nguyễn Quốc Dũng

TP.HCM

8

24

Thạch Minh Lễ

TP.HCM

8

25

Nguyễn Đình Ri

TP.HCM

8

26

Cao Hải Minh

TP.HCM

8

27

Trần Minh Hoàng

TP.HCM

8

28

Nguyễn Thái Khanh

TP.HCM

0

29

Nguyễn Văn Tuấn

TP.HCM

8

30

Huỳnh Mỹ Thuận

TP.HCM

8

31

Võ Văn Hoàng

TP.HCM

8

32

Nguyễn Phước Toàn

TP.HCM

8

33

Nguyễn Văn Sẳng

TP.HCM

8

34

Nguyễn Thị Đào

TP.HCM

8

35

Lê Thanh Sơn

TP.HCM

8

36

Nguyễn Minh Tiến

TP.HCM

8