DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG

STT

TÁC GIẢ

TỈNH/THÀNH

1

Bùi Quốc Sỹ

Tp.Hồ Chí Minh

2

Bùi Thanh Luân

Tp.Hồ Chí Minh

3

Bùi Văn Nghiệp

Tp.Hồ Chí Minh

4

Cao Thanh Hải

Tp.Hồ Chí Minh

5

Cao Thị Thanh Hà

Tp.Hồ Chí Minh

6

Châu Quang Điền

Tp.Hồ Chí Minh

7

Đặng Nguyễn Anh Khôi

Tp.Hồ Chí Minh

8

Dương Công Sơn

Tp.Hồ Chí Minh

9

Dương Kỳ Hùng

Tp.Hồ Chí Minh

10

Huỳnh Bửu Tinh

Tp.Hồ Chí Minh

11

Huỳnh Thu

Tp.Hồ Chí Minh

12

Kiều Anh Dũng

Tp.Hồ Chí Minh

13

Kiều Hữu Lộc

Tp.Hồ Chí Minh

14

Lê Anh Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh

15

Lê Hoàng Mến

Tp.Hồ Chí Minh

16

Lê Hữu Nghị

Tp.Hồ Chí Minh

17

Lê Huy Anh

Tp.Hồ Chí Minh

18

Lê Minh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh

19

Lê Nguyên Huy

Tp.Hồ Chí Minh

20

Lưu Thiện Toàn

Tp.Hồ Chí Minh

21

Ngo Thi Bich Van

Tp.Hồ Chí Minh

22

Nguyễn Đặng Việt Cường

Tp.Hồ Chí Minh

23

Nguyễn Lê Tiến

Tp.Hồ Chí Minh

24

Nguyễn Minh Trí

Tp.Hồ Chí Minh

25

Nguyễn Quang Minh

Tp.Hồ Chí Minh

26

Nguyễn Tấn Nghĩa

Tp.Hồ Chí Minh

27

Nguyễn Thế Huy

Tp.Hồ Chí Minh

28

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tp.Hồ Chí Minh

29

Nguyễn Thị Tuyết Giang

Tp.Hồ Chí Minh

30

Nguyễn Thị Vân

Tp.Hồ Chí Minh

31

Nguyễn Trang Kim Cương

Tp.Hồ Chí Minh

32

Nguyễn Tuấn Anh

Tp.Hồ Chí Minh

33

Nguyễn Văn Phụng

Tp.Hồ Chí Minh

34

Nguyễn Văn Trong

Tp.Hồ Chí Minh

35

Nguyễn Văn Trung

Tp.Hồ Chí Minh

36

Nguyễn Văn Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh

37

Nguyễn Viết Bình

Tp.Hồ Chí Minh

38

Phạm Quang Thành

Tp.Hồ Chí Minh

39

Phạm Thị Kim Oanh

Tp.Hồ Chí Minh

40

Phạm Thị Lan Hoa

Tp.Hồ Chí Minh

41

Phan Minh Minh Tâm

Tp.Hồ Chí Minh

42

Phan Thị Thanh Nga

Tp.Hồ Chí Minh

43

Thạch Minh Lễ.

Tp.Hồ Chí Minh

44

Tô Chí Hùng

Tp.Hồ Chí Minh

45

Trần Chí Cường

Tp.Hồ Chí Minh

46

Trần Lê Huy

Tp.Hồ Chí Minh

47

Trần Minh Tú

Tp.Hồ Chí Minh

48

Truong Quoc Trung

Tp.Hồ Chí Minh

49

Võ Văn Hoàng

Tp.Hồ Chí Minh